Kullanım Koşulları

Hangisi.net internet sitesi, Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir. İşbu koşullarda yer alan “Hangisi.net” terimi, Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.’ni ifade etmektedir.

Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek aşağıda belirtilen şartları okuyup, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Aşağıda yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Aşağıdaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız. Hangisi.net, kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler güncellenmiş koşulların siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.

Fikri Mülkiyet Hakları

 

Her Hakkı Saklıdır ©

 

İşbu web sitesi ve tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve bunlara ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakları ile telif hakları Hangisi.net’e veya belirtilen ilgilisine aittir. İşbu web sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işlenmesi de dahil Hangisi.net'in önceden yazılı izni gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler Hangisi.net'in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, işlenemez, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Hangisi.net'in yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi yasaktır.

Sorumluluk Sınırları

 

Hangisi.net, bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Hangisi.net, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Hangisi.net tarafından kullanıcılardan her hangi bir menfaat talep edilmeksizin sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Web sitesindeki karşılaştırma tablosunda çıkan bilgiler ile karşılaştırmaya konu kuruluşların nihai teklifi arasında fark olabilir. Bu durumdan haberdar olarak işlem yapmaktasınız. Bu farklılıklar nedeniyle Hangisi.net hiç bir sorumluluk kabul etmez. Web sitesinde, bu kuruluşlarının bize önceden verdikleri ve/veya kamuya açık bilgiler baz alınarak karşılaştırma yapılmaktadır. Bu bilgileri devamlı güncelleştirmek için tarafımızdan makul gayret gösterilmektedir. Ancak, karşılaştırma tablosundaki şartlar ile size bu kuruluşlarının sunacağı nihai şartlar arasında farklılıklar olabilir. Sizin için bağlayıcı olan şartlar, kuruluşlar tarafından size bildirilen nihai şartlar olacaktır. Web sitemize veya web sitemizden kurulan “link”ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez.

Hangisi.net, sitede yer alan kuruluşların en iyi şartlarını işbu web sitesi aracılığıyla vereceklerini garanti etmez. Web sitesinde yer alan bilgiler hiç bir şekilde tarafımızdan verilmiş bir tavsiye niteliğinde değildir. Kullanıcı, değerlendirmesini kendisi yapar ve gerektiğinde profesyonel tavsiye ve yardım almak kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hangisi.net sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti kusur, veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, Hangisi.net ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmazlar.

Bu bilgiler doğrultusunda Hangisi.net, bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hangisi.net, dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Hangisi.net, web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Hangisi.net web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Hangisi.net’te yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Hangisi.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Hangisi.net'e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Hangisi.net'e açıkladığı sırada doğru olacağını ve her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Hangisi.net'in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Web sitesi kanalıyla sitede yer alan kuruluşlara yapacağınız başvurular, ya sistem tarafından ilgili kuruluşa iletilmekte veya sitedeki linkler vasıtasıyla siz bu kuruluşların web sayfalarına yönlendirilmektesiniz. Yapacağınız başvurulara cevap verilmesi sorumluluğu tamamen ilgili kuruluşa ait olup, Hangisi.net’in bu konuda hiç bir sorumluluğu yoktur. Hangisi.net, başvuru bilgilerinizi veya işlemlerinizi veya başvurularınıza verilen cevapları saklamak mecburiyetinde de olmayacaktır.

Ziyaretçi Bilgileri

 

Sitemiz, kişisel bilgi verilmeden de ziyaret edilebilir. Hangisi.net, ziyaretçilerinin siteyi kullanımıyla ilgili bilgileri toplar. Ziyaretçilerin ad, soyad, e-posta adresleri gibi kişisel bilgileri ancak kendileri tarafından girilir ise veri olarak tutulur. Bu bilgiler Hangisi.net tarafından gizlilik politikamızda yer alan şekilde saklanmaktadır.

Hangisi.net ziyaretçiler ile ilgili hangi bilgileri toplar?

 

Hangisi.net, ziyaretçilerin sitemize erişim süreçleri, saat dilimleri, tarayıcı (Browser) tipleri, tarayıcı (Browser) dili, IP (İnternet Protokol adresi) adresleri, ziyaret sayıları, sayfa ziyaretleri, ziyaretçilerin sitede geçirdikleri süre, ziyaretçi etkileşimleri ile ilgili izlemeyi yapar.
Kullanım şartları ve gizlilik politikamız önceden bildirimde bulunmaksızın zamanla yasalara uygun olarak değiştirilmiş olabilir ya da yeni uygulamaları yansıtacak şekilde güncellenmiş olabilir. Lütfen periyodik olarak herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için bu sayfayı kontrol ediniz.

Hangisi.net’in Sorumlulukları ve Yetkileri

 

Hangisi.net’in sorumluluğu, kullanıcıdan gelen bilgilerin Hizmet (kredi, sigorta, uçak bileti, mevduat, internet servis sağlayıcısı, GSM hat sağlayıcısı ve sitede yer alan diğer kategorilerde – Bundan böyle tüm bu alanlar Hizmet olarak andlandırılacaktır) veren kuruluşlara ve bu kuruluşlardan gelen cevapların da kullanıcıya iletilmesini sağlayacak elektronik ortamı sağlamak ile sınırlıdır. Hizmet tesisinden doğan hak ve sorumluluklar, söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Hangisi.net’in hiç bir sorumluluğu yoktur. Hangisi.net’den hizmet almış olmanız, Hangisi.net’in Hizmet veren kuruluşun veya sizin ediminizi garanti ettiği, Hizmetin verileceğini veya geri ödeneceğini taahhüt ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Hizmet sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden dolayı siz veya Hizmet veren kuruluş Hangisi.net’den hiç bir talepte bulunamaz. Hizmetler, Hizmet kuruluşları tarafından verilmektedir. Hangisi.net Hizmet vermemekte, sadece Hizmet veren kuruluşlar ile Hizmet talep edenler arasında bilgi aktarımı yapılmasını sağlayan bir elektronik platform sunmaktadır. Hangisi.net’in, işbu web sitesi üzerinden yapılan başvurulara olumlu/olumsuz mutlaka bir cevap verme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Aynı şekilde Hangisi.net, aldığınız Hizmet ile satın alacağınız mal ve hizmetler konusunda da hiç bir sorumluluk kabul etmez ve bunlara ilişkin hiç bir garanti vermez. Hangisi.net, sizinle bu mal ve hizmet sağlayıcıları arasındaki hukuki ilişkilerin tamamen dışındadır. Size iletilen Hizmet şartları, teminat, faiz oranı ve miktarları ve diğer hususlar ile ilgili olarak sitemizde yer alan veya size iletilen tüm bilgiler, Hizmet veren kuruluşlardan alınmış bilgilerdir. Hizmet veren kuruluşların bu şartları değiştirmeleri halinde, Hangisi.net’den bu konuda bir talepte bulunamazsınız. Aynı şekilde Hizmet kuruluşları, başvurularınıza ne kadar sürede cevap vereceklerini önceden Hangisi.net’e bildirmiş ve bu sürelere uymak için azami gayret göstereceklerini beyan etmişlerdir. Ancak Hangisi.net’in, bu sürelere uyulacağı konusunda hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu yoktur. Bu süreler sadece Hizmet kurumlarının beyanlarıdır ve gecikme veya hiç cevap alamama nedeniyle Hangisi.net’den her hangi bir talepte bulunamazsınız. Hangisi.net, önceden bir bildirime veya sizin izninize ihtiyaç duymaksızın, web sitesinin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını ve içeriğini değiştirebilir, sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir, web sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya web sitesinin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları ve zorunlu sebeplerden dolayı da Hangisi.net mesul tutulamaz. Hangisi.net, size ait bütün bilgileri çalıştığı Hizmet veren kuruluşlara verebilir. Bunun dışında Hangisi.net, sizin kendisine verdiğiniz bilgileri, işbu web sitesinde verilen hizmetin amacı dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır. Hangisi.net, işbirliği yaptığı kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde size yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla posta, e-posta, SMS (kısa mesaj), MMS (görüntülü mesaj) vb. gönderebilir veya verdiğinizi iletişim numaralarından sizi telefonla arayabilir. Bu faaliyetler, gizlilik yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmez.

Mücbir Sebepler

 

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde Hangisi.net, işbu “Kullanıcı Şartları” ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar Hangisi.net için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hangisi.net'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu “Kullanıcı Şartları” kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku’na tabidir. İşbu Kullanıcı Şartları’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tavsiye Ettiklerimiz
Bu sitenin tüm içeriği, tüm doğan haklar ve yasal sonuçlarla birlikte Hangisi.net'in yazarlık hakkına tabidir. Telif hakkı yasasının gereklerini ihlal etmediğiniz sürece ayrı sayfalar ve/veya bölümler yükleyebilir ya da yazdırabilirsiniz. Hangisi.net'in önceden yazılı izni olmadan çoğaltma (bütün ya da bölüm olarak), değişiklik ya da genel ya da ticari amaçla sitenin kullanımı kesinlikle yasaktır.